Avdrag för hushållsnära tjänster


I enlighet med de skatteregler som trädde i kraft i Juni 2009 fakturerar vi på MalmöFlyttstädning.se nu enbart halva kostnaden för flyttstädningen till dig medan den andra halvan betalas av skatteverket direkt via oss. Därmed slipper du själv hålla på och strula med avdraget manuellt.

Villkor för att beviljas Rut-avdrag samt avdragets storlek

  • Personen måste vara 18 år det beskattningsåret du nyttjar avdraget
  • Du är skatteskyldig i Sverige
  • Du har betalat för utförd tjänst/arbete inom de hushållstjänster som är berättigade  till Rut avdrag
  • Rut-avdraget uppgår till 75 000kr per person och år.  Observera igen att du kan bara få skattereduktion på arbetskostnaden. Du betalar 50% av arbetskostnaden (inkl.moms), och skatteverket betalar 50% av arbetskostnaden till företaget som du anlitat för att utföra tjänsten. Skattereduktionen för Rot- och Rut avdrag kan dock INTE bli större än det du ska betala i slutgiltig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Mer om RUT kan du läsa här